Maatregelen COVID-19

De laatste weken zijn er overal enorme discussie geweest omtrent de maatregelen tegen
COVID-19. Gedwongen door de regelgeving hebben wij een aantal maatregelen moeten nemen
om zodoende te trachten te voldoen aan de geldende aanbevelingen door diverse instanties.

1 Geen Daginschrijvingen

De inschrijvingen worden beperkt tot voorinschrijving ( electronisch) en als laatste
moment via de marktkraam op de zondagmarkt. Door het wegvallen van de daginschrijvingen zal er automatisch minder ‘samenscholing ‘
zijn voor of in de nabijheid van “Het Nieuwe Hof “.

2 Maximaal aan aantal deelnemers

Het advies van PZ Noord werd gevolgd door het aantal inschrijvingen per afstand te
maximaliseren op 700.

3 Verplaatsing afhaalpunt borstnummersen T shirts.

Afhalen borstnummers ( in cafe Het Nieuwe Hof ) en T-Shirts ( voor ex. Reizen de Rop)
worden beiden verplaatst naar de overzijde van de straat, en wel in de onderdoorgang van het winkel/wooncomplex ( Dessano pand ). Specifiek naast Level4. Hier is voldoende
ruimte tot het inrichten van een wachtrij en een gestructureerde doortocht van de
deelnemers.

4 Mondkapjes

Mondkapjes zouden verplicht zijn voor IEDEREEN die niet loopt.
Bezoekers/toeschouwer worden hierop geattendeerd op de volgende manieren: –

 • INFO borden bij de ingang/toegang van het centrale punt. Dit is in feite
  tussen cafe den Ertbrand en de grens. Ook de grensstraat en de
  A.C.Swinnestraat horen hierbij.
 • Wij, als organisatoren geven het goede voorbeeld.
 • Alle organisatoren zullen tevens als “stewards” fungeren en trachten de mensen te sensibiliseren. Via onze speakers zal eveneens iedereen erop
  geattendeerd worden.

5 Handgel’s.

In het kader van de hygiene zullen er ontsmettingsgel ’s geplaatst worden

 • Voor en na het afhalen van de borstnummer en de T-shirts
 • Bij de opgang van het podium.

6 Podium en prijsuitreiking

Simpel gezegd : het handjes schudden en de kus van de miss voor de overwinnaar blijven achterwege. Er wordt voor het erepodium een tafel geplaatst alwaar de nrs. 1-2-3 “hun prijs” kunnen
afnemen alvorens het erepodium te beklimmen. Er wordt getracht de 1,5 meter regel te respecteren.